מילון מונחים להשקעות נדל"ן בארה"ב

 

 • Hud - פירוט כלל הוצאות רכישת הנכס

 

 • Title insurance - ביטוח המבטיח את זכויותיו של הרוכש בהליך קניית נכס, אם בתהליך בדיקת הנכס מתברר כי יש שעבוד משכון או זכויות ג' הרוכש מבוטח וכך כספו

 

 •  Warranty Deedמקביל לשטר בעלות על נכס בטאבו בישראל

 

 • Property manager - חברת ניהול נכסים

 

 • Appreciation - עלייה בשווי הנכס כתוצאה מתנודות השוק     

 

 •  - Assessorבעל מקצוע שתפקידו להעריך את הנכס לצורך חישוב מס

      

 •  - Trust Accountחשבון נאמנות    

 

 •  - Bill of saleשטר מכירה בעבור נכס חודשי

     

 • Down payment - תשלום הניתן במזומן ברגע ביצוע העסקה

 

 • Exclusive listing - מסמך כתוב המקנה בלעדיות למתווך על מכירת / השכרת נכס מסוים    

 

 • Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים  

 

 •  - Leaseחוזה שכירות  

 

 •  - Property taxמסי עירייה מקביל לארנונה    

 

 •  - Condoדירה בבניין משותף    

 

 • Single Family - בית קרקע  

 

 • Closing - מסמכי סגירה      

 

 •  - Recording  רישום  סופי של הנכס על שמו של קונה הנכס, בד"כ תוך מספר שעות מסגירת העסקה ע"י חברת ה    Title insurance   

 

 •  - Purchase agreementחוזה משפטי בו מופיעים כל תנאי הרכישה חתום ע"י שני הצדדים

  

 •  LLC, Limited liability cooperation - בדומה לחברה בע"מ נחשבת לישות משפטית נפרדת מהמחזיקים בזכויותיה. צורת התאגדות עסקית זאת נפוצה בארה"ב לצורך רכישת נדל"ן    

 

 • Home inspection - דו"ח בדק בית, דו"ח סקירה הנדסית של חלקי הבית שבמהלכה מקבלים את רשימת הליקויים בבית ובסביבתו.

 

 •  - Management Feeתשלום חודשי לחברת ניהול בעבור טיפול במושכר

   

 •  - Annual net incomeהכנסות צפויות מהשכרת הנכס בניקוי הוצאות   

 

 •  Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים

 

 •  Adjustable rate mortgage ARM - משכנתא עם ריבית משתנה

 

 • Appraisal - מסמך מקצועי המפרט את הסיבות לקביעת שווי נכס

 

 • Biweekly mortgage - משכנתא אשר ההחזר בה הוא פעם בשבועיים, במקום החזר חודשי

 

 • Collateral - ערבות בעבור הלוואה בנקאית (לרוב הנכס הוא הערבות)

 

 • Federal Housing Administration FHA - רשות ממשלתית שתפקידה לאכוף את תנאי קבלת המשכנתא

 

 • Fixed rate mortgage - משכנתא בריבית קבוע

 

 • Equity - הפער בין שווי השוק של הנכס לבין יתרת חוב המכנתא של בעל הנכס

 

 • Legal description - מסמך משפטי בו רשום תיאור הנכס ומיקומו

 

 • Secured loan - הלוואה אשר מגובה באמצעות ערב
צרו איתנו קשר